02nd Jul 2008

Farvel, Glistrup

Marcipanbrødsspisende, skattehadende og indædt forkæmper for et “muhammedanerfrit Danmark”. Naturligvis udtalt på klingende bornholmsk. Sådan kendte vi den netop afdøde advokat og partistifter Mogens Glistrup. Han var et underholdende element i dansk politik, der ikke har set sin mage siden Jacob Haugaard i 1994 med løfter om mere medvind på cykelstierne, braklægningsstøtte til villahaver og stolelift til Himmelbjerget stormede ind i Folketinget. Sjovt, men alligevel det rene vand i forhold til Glistrup, der foreslog at spare 40 mia. kr. på statsbudgettet ved at erstatte militæret med en telefonsvarer, der siger “vi overgiver os” på russisk og mente, at skattesnydere var at sammenligne med jernbanesabotørerne under Anden Verdenskrig - begge aktiviteter var nemlig til gavn for fædrelandet.

Glistrups egentlige gennembrud var, da han i 1971 viste sit skattekort på tv med trækprocenten 0. Det blev starten på en folkebevægelse, der ved valget to år senere stormede ind i Folketinget med næsten en halv mio. stemmer. Et niveau, som partiet aldrig senere nåede. På valgaftenen efter det kaotiske jordskredsvalg i 1973 blev Glistrup spurgt om han gik efter at være statsminister. Svaret var nej - Glistrup ville være minister for afvikling af al offentlig virksomhed. Antallet af ansatte i centraladministrationen kunne minimeres til blot otte - 8! - mente han. Hvis det var i dag, ville 159.992 mennesker miste jobbet.

Glistrups tid i Folketinget var langt fra kedelig at følge med i. Det var der hovedsageligt to grunde til. Den ene hed Glistrup, den anden Preben Møller Hansen. Han var fra Venstresocialisterne, og hans ligefremme sprogbrug førte til en byge af reprimander for overtrædelse af Folketingets forretningsorden. Dem samlede Glistrup ikke på - “muhammedaner” er ikke forbudt at sige fra rigets fornemste talerstol, om end det ad åre blev gradvist mere upassende. Glistrup blev meldem af klubben af MF’ere, der har fået ophævet deres parlamentariske immunitet - grundet den tidligere nævnte skattebillet, der udmærkede sig med sine utroligt mange fradrag.

Som flere medier allerede har nævnt i dag, var det dog så som så med den konkrete politiske indflydelse. Fremskridtspartiet havde ikke for vane at indgå en masse forlig - ganske enkelt fordi partiet politisk ofte stod et godt stykke fra selv de borgerlige partier. Glistrups indflydelse har nærmere bestået i at sætte udlændingepolitikken på dagsordenen. Og selv om Pia Kjærsgaard ikke vil indrømme det, kan Dansk Folkeparti på den konto siges at have overtaget en del af arvegodset fra Glistrup. For nogle år siden fik vi rettens ord for, at man ikke kan klandres for at kalde hendes synspunkter racistiske. For så vidt angår den meget rabiate skattemodstand er den utvivlsomt kommet til at stå svagt efter Glistrups exit fra politik i 1990. Alle - selv Saxo Bank og Ny Alliance - kan nok enes om, at Glistrups skattepolitik bedst kan betegnes som det glade vanvid. Det er trods alt lige i underkanten med 8 statsansatte.

Man kan mene, hvad man vil om Glistrup og Fremskridtspartiets politik - men såvel Glistrups kommunikationsevner og den af hans udsagn affødte underholdningsværdi er uden for diskussion. Politikken, som han stod for, er der næppe fremtid i. Det store spørgsmål er hvornår de sørgelige rester af Fremskridtspartiet indser det.

Skrevet af Mads Brandsen i Blå Stue | Ingen kommentarer »

27th Jun 2008

Sommerferie

I går aftes gik jeg så officielt på sommerferie og om nogle timer er jeg på vej mod Jylland for at bruge nogle dage i et sommerhus. Helt “ferie” er det måske ikke, da tiden bl.a. skal bruges på at udarbejde nogle kampagner til de måske/måske ikke kommende EU-afstemninger. Og i næste uge skal jeg nu altså også tilbage til studiejobbet. Spændende!

Men i går gik jeg altså officielt på ferie da jeg endeligt afsluttede min mine bachelorstudier. Jeg forsvarede min bacheloropgave for omkring en uge siden, men i går var der afslutningsceremoni med talere, priser og uddeling af eksamensbeviser. Alt sammen var overværet af familie og venner.

Jeg satser på, at jeg vil skrive et indlæg eller to med udgangspunkt i min bacheloropgave. Det må det blive en anden gang end lige nu. Sommerferiens komme skal nemlig fejres og vi er jo også småt på vej ind i agurketiden så de indlæg kan der blive god brug for senere.

Og så er der alle de andre ting som jeg ikke har fået kommenteret. Vigtigst er nok svenskernes tåbelige overvågningslov, som vi alle kommer til at lide under. Jeg skylder også et indlæg om Naomi Kleins bog (som jeg netop har anskaffet mig). Og der er masser af andre ting som blev forbigået mens studierne tog min tid.

God sommerferie!

Skrevet af Mark Gray i Blå Stue | Ingen kommentarer »

11th Jun 2008

Naomi Klein og “Chokdoktrinen”

Der er har været meget virak omkring Naomi Klein i forbindelse med udgivelsen af den danske oversættelse af hendes seneste bog. Hvis det skulle være gået nogen forbi så gæstede Klein Danmark i starten af juni. Det bød på foredrag på CBS - som jeg desværre gik glip pga. arbejde - og optrædener på DR2 Udland og Deadline.

Der er selvfølgelig også kommet en anmeldelser af bogen i alle de store landsdækkende aviser - af varierende kvalitet, vel at mærke. Jeg har dog ikke læst bogen endnu, men den er bestilt og jeg forventer at bruge lidt tid på den når bachelorbeviset er i hus om en uge. Derfor må min anmeldelse og kommentarer til udgivelsen vente dertil.

Skrevet af Mark Gray i Økonomi | Ingen kommentarer »

27th May 2008

Forsvar for kunststøtten

Ugebrevet fra Dansk Folkepartis Ungdom er ofte enten underholdende - i den tragikomiske afdeling - eller skingrende sindssygt. I denne uge er det sidste nok den mest dækkende beskrivelse. De unge pianister kaster sig i denne uge ud i en yderst skinger tone over kulturstøtten. Det minder mest af alt om en antikulturradikal automatpilotreaktion.

Staten bør ikke støtte kunstnere, der ikke kan overleve på et kommercielt grundlag, mener DFU. Det må være skæbnens ironi, at netop DFU, der ellers om nogen værner om danske værdier forstået som kolonihavehus, frikadeller og dansktopmusik, vil skære i støtten til noget af det aller danskeste vi har - nemlig den kunst og kultur, som de mange danske kunstnere producerer. Det er det rene ævl at kalde de kunstnere, der får et arbejdsstipendium fra Statens Kunstfund for uduelige. Forud for udvælgelsen har en række fagkyndige indenfor hvert område, f.eks. skønlitteratur, vurderet den pågældende kunstners tidligere produktion og fundet, at kvaliteten er i orden.

Dansk tales og forstås af lige omkring 6 mio. mennesker - end smule flere, end der bor i landet. Og når en dansk bestesller som f.eks. Hanne Vibeke Holsts “Kongemordet” sælger 50.000 eksemplarer, siger det sig selv, at det ikke er lutter lagkage at skrive digte eller operetter. Resultatet af DFU’s hjerneløse holdning ligger lige for: Det er sket med digte på dansk, og operette-forfatterne må også finde sig noget andet at lave. Jeg har svært ved at se, at det kan være i nogens interesse - for det vil da alt andet lige være en forarmelse af vores kultur, hvis man på den måde lukker og slukker for hele genrer. Det ville klæde DFU at erkende, at Danmark som et lille sprogområde pinedød bliver nødt til at have en vis statslig støtte af kultur. Præcis som vores dagblade modtager støtte og er momsfritagede. Det betyder meget for pluraliteten i avismarkedet - men det vil DFU måske også ændre på?

Man kan kun være glad for, at der er meget bred politisk opbakning til kulturstøtten, for hvis DFU får magt, som de har agt, bliver Danmark en kulturel ødemark.

Skrevet af Mads Brandsen i Blå Stue | 3 kommentarer »

17th May 2008

Den umulige kamp

De kærlige pædagoger blæser til kamp. Man vil omsætte en kronisk medvind på velfærdsfronten i folkeopinionen til noget andet end god vilje; man vil endelige lade uudholdeligheden ved de skrigende unger kompenseres af en klækkelig lønforhøjelse. Og de er villige til at strejke. Det er den dårlige nyhed. 

Den gode nyhed er at der intet er at frygte. Selv ikke hvis det skulle komme så langt som arbejdsnedlæggelser, strejker og andre retro-indslag fra industrisamfundet. Thi, vi svage kræfter som uden at kny lader sig stemple som samfundsøkonomisk ansvarlige er beskyttet af en magt større end tusind strejker, millioner af socialistiske ballademagere, eller smarte analyser af et tilsyneladende betragteligt lønefterslæb i den offentlige sektor. 

Pædagogerne skal kæmpe mod en fjende, som de ganske enkelt ikke kan banke – deres egne kunder: De ressourcestærke børnefamilier. 

Her er tale om en gruppe i samfundet med en artikulatorisk magt så stor at det traditionelle fyrværkeri i Tivoli må forstumme, busser og toge må gratis lægge plads til den voluminøse barsels-vognpark, arbejdsmarkedet må undvære gravide medarbejdere i årevis, skolelærere må se skole-hjem-samtaler forvandlet til timelange parlamenteringer; ja, der er eksempler som stjerner på himlen. 

Måske vil børnefamilierne erklære pædagogerne deres solidaritet den første uge. Det er dog derefter ganske givet at enhver støtte vil bortfalde, idet den samfundssikrede familiære idyl vil blive voldsomt truet. For børn er en vigtig ressource for fremtiden, og det berettiger børnefamilierne til at tage for sig af samfundskagen, på samme måde som en nymfoman tager for sig i en sex-shop. 

BUPL har før vist betragtelige kompetencer i fuldstændig at lade hånt om hvilken som helst tendens, for derved at kunne fortsætte sin tilværelse så smertefrit som muligt. Men denne kamel ganske enkelt for stor til at man kan negligere at sluge den. 

De ressourcestærke børnefamilier kommer - og skulle dine politiske mål krydse deres vej, må du hellere indstille dig på at lægge ruten om.

Skrevet af christian i Strejke, Velfærd, Økonomi | Ingen kommentarer »

16th May 2008

DFU = De Forbliver Umoderne

Det skader som bekendt aldrig at tænke før man taler. Og det er også smart at tænke over hvad andre mon kan finde på at svare til det man siger. Jeg kan ikke kunne sige, om Dansk Folkepartis nyvalgte og kontorassistentuddanedde folketingsmedlem Marlene Harpsøe tænkte inden hun udtalte sig til Berlingske i dag, men man kan have sin tvivl.

I denne ombæring er det Konservativ Ungdom, der får unge Harpsøes kærlighed at føle: “Det rager os, hvad KU mener. Det er jo bare en festklub, og vi kan ikke tage sådan et popfænomen alvorligt”, vrisser den bidske Harpsøe. Hvorfor i øvrigt hidse sig sådan op, hvis man ikke er optaget af hvad KU mener?!

Der kan siges meget om KU og KU’s politik - også af knap så flatterende karakter - men uanset hvad vil det nu altid være liiidt mere respektabelt at være medlem af at ungdomsparti, der rent faktisk mener ting - i stedet for at betale kontigent til Dansk Folkepartis Ungdom, hvis politiske holdninger er ren copy-paste af DF’s program - og hvis formål primært er at klappe den store Pia på skulderen. Det er ikke det, de unge vil ha’ - og derfor står DFU for De Forbliver Umoderne.

Skrevet af Mads Brandsen i Blå Stue | Ingen kommentarer »

30th Apr 2008

1.046.998

I mandags bekræftede en meningsmåling foretaget af Zapera i Ugebrevet A4 manges bange anelser: Der er mange socialister i det her land. Rigtig mange. Faktisk svarer hele 1.046.998 ‘ja’ til, at de opfatter sig som socialist. Man kunne også vælge den positive side af histoiren - nemlig at 2.975.618 er ikke-socialister.

Det rigtigt tankevækkende er, at det tredjestørste (nok reelt fjerdestørste, idet de rødeste røde fra Enhedslisten ikke er med i målingen) socialistiske parti i Danmark er Det Radikale Venstre. Det må vække stof til eftertanke på kontorerne i Proviantgården, at 19 procent af de radikale vælgere uden at blinke definerer sig som socialister. Man skulle ellers tro, at alle de SF’ere, der havde forvildet sig til at sætte kryds ved B i stedet for F i 2005 var kommet tilbage i folden hos Villy Søvndal.

Det gode ved målingen er for Det Radikale Venstre, at det store flertal -  74 procent enten svarer ‘hverken enig eller uenig’ eller ‘helt eller delvist enig’ til udsagnet “Jeg opfatter mig selv som socialist..” I den idelle verden var det flertal større - men det bliver det kun, hvis den radikale folketingsgruppe fører reel midterpolitik og dermed distancerer sig fra rød blok.

Skrevet af Mads Brandsen i Blå Stue, Det Radikale Venstre | Ingen kommentarer »

grupa LGBT
wholesale wild rd seed feeders | dianne's fusor page | eastwood motel motley mn | reflectorized beads | hopewell valley trail association | delimma by nelly | vocal track eliminator | civil waar music | pho viet huong | clube monza rj | secr et wiv es club | dogbite coloring page | kapton tape uk | ship bearded dragons pillow case | lyda jess | lettel | hooker furniture tv stands | shaw carpet queen frieze | greensburg tornado track | scion xb 2006 recall | cortrosyn solu-medrol | stencil ink paint | uconn melanoma care center | goldenpalace omaha | iso ts 29001 | changing ie7 session timeouts | savannah chaber of commerce | dugald peacock | the farmyard richmond | wta rabat | peggy erickson rep | kennedy center honoree in 1998 | saeger organization | k2hpo4 mw | texas red snapper fishing | upper limb prosthesis shoulder elevation | stages of dementia nurse | antipop consortium discography | neproxen hcl | sascha knopf official | skyblue sattlite provider | butch femme anal lover | people like them tomcraft | candle-lite cincinnati | diamond dogbox | sqlexplorer plugin | alladin sane | ame church and midway ky | mississippi mug shots hattiesburg ms | ucd dormitory | caudal autotomy | rowan nc platt map | recipe polish beet soup | hex hector grammy | economics balliol | corel langkawi | safe deposit boxes cyprus | super lotto plus winning numbers | treble clef notation | gm s5s | masque theater rochester mn | peas of mind needlepoint | mlf wifes swingers photos | goucester ma | broviac cath | gabriele oversohl | sex dating in mendota illinois | tandy travis songs | domino webmail troubleshoot | mountain temple shard | biologische medikamente psoriasis | used flow racks vancouver | layton global edmonton tv | zurich inexpensive vacations | similiar to webkinz | boat headliner material | steve fossett diappearance | notaro alessandro | chris sligh's blog | weight cocaine 8 ball | house remodeling isanti | apco alabama | supermarket and orientation checklist | garmin vib 10 | tatjana zieske | sunshine beverage bottle saginaw | jamaica seacrest bar | walther p99 nickel for sale | coupon for estrace crean | vinyl floor sealer | menininhas nuas | colace and children | designer imposter handbags | used 20 ft enclosed trailer | revo blick | ankel braclets | lpn salary southeast kentucky | akiha tohno | configurar un router noganet | norelco 8894 blades | crawler jd 440 | vista drivers inventel | american coat duster native | lexington ky suds | aiguisage montreal | u2 history the joshua tree | erna slota | plaid washable paint | samuel rabinovitch | teddybears cobra style lyrics | ibc tanks w pallet | nikki cappelli go daddy commercial | 10 mich app 212 | paul zotos | 19 tink rogue | smugglers notch road | reprogramming an lg vx9800 | meth cleanup galveston | smartplant review file | skewen angling club | christy liu browder | uninsulated motorcycle gloves | faerie crossword puzzle ansers | viper racing yellow | wire grid .5x 5 | probiotics for acne | hydration of a carboxylic acid | lesabre runs terrible while cold | brownie 2a toronto | history of modess | restaurants around disneyland in anaheim | blackcock slut stacey | nigel hannam | larry kittelberger | aftermarket radiator diesel application | eab firewood ohio | informacion sobre georgia o'keefe | how to cook a cottonmouth | mps 1.5se | stefan otto lorch | tupac-all about u | cat quilts for sale | ovid metamorphosis online text | the mission eikon | stoney creek riding school eton | wheatland tube | avain disease | jason whitten bio wife | phil rudd biography | instrumental music ctr thousand oaks | tender fiddles | ppc pilot logbook | jerus | evenflo elan dual breast pump | forever and ever aaron spiro | aberdeen burris inc | houston ok mailto | jessica boyer death | eec lugano | 59 bayswater street drummoyne | phun forum peachez | tempe ironman | chen huilin | who is ck5 | hk33e | cx12 harmonica | ziller born stein | nuclear weaponry deterrents | a390 nec | barn owl screech audio | lunar probes nasa | self-defense murder side-effects mentally post | oaklahoma casinos | combe sydenham country park | debug column ambiguosly defined | unlock code snowy space trip | majorica pearls uk | julie lendon | bill borgida | ross bainbridge ezinearticles expert | carl alberola | banks in exton pa | unlock nck vodafone | scaffold kent laddingford | mickiewicz poems online english | hack wilson's lost rbi | real flashing lightbar videos | 6 ducting wye y branches | keyripper 3 | godhra cd | susuki m109r service manual | wos wit brands | roland bardsley construction | modjo mean | ernie and ricki pruitt | albino blue nose pit bulls | nurse codependency questionnnaire | undercounter cd player | cheap cheap airline fares dunedin | fastest rubik's solve | changing ie7 session timeouts | the sugar solution cookbook | harveys hobby hut | bayview hotel santa monica | tacoma wire harness trailer | star tribune lileks | diepenbeek geschiedenis | i880 cheap | electrician union stcatharines | loggerheaded turtle | anatomy by usg | tennessee handicapped accessibility | play structure sunray | propecia shampoo | persian rugs catalina | yemens climate | internal alignment sag chart | kirk frosch | cleaner trisodium | veris discontinued | brenda leclair | leslie spurgeon wedding | pok e joes barbeque | aimee loth | oppossum merino scarf | mesapotamia years | bluestem medical clinic | flan recipes individual | limon orchard in connecticut | rgs apartment supplies | hotel at oldtown wichita | eurostars blue tulum reviews | wellstar kennestone | jspc ant task | anamosa st lukes | toshiba sd-p1850 refurbished | reidblog june | worship bands bozeman | spypc vs | rdbss sys mrxsmb terminal server | sandra santowski | bailey custard stand ohio | fat eboony | virtual office space in derbyshire | pan for gold fauquier county | pseudomyxoma peritonei teatment centers usa | manual hvac duct dampers | phasermatch | llarge breasts | how to install rock siding | dolores allister | mary watts nc 1768 | hidden valley campground derry | sex parties in salem missouri | collabaration software | contact lens inserter | mount carmel east maternity | fireworks in conshohocken | applied power solutions clarksville | animated sexy greeting card | ericsson owners association | batalla castillo chapultepec de del | manor care of boynton beach | 69 newws | bersani fini santa margherita | sagitta engineering solutions | gunslinger girls mp3 | stenhouse edinburgh | texaco products digest | tony dize bailando mp3 | okilan 2040 | jedi outcast double blade | g56 transmissions | t-160 video tapes | chemical microwaving food in styrofoam | cervical dysplasia beta mannin | lilac lombard queen | bethin | repair wool pants | keychain flashlights that stay on | shades nightclub jamaica | las vegas 100th anniversary | harley shovelhead springer | 1890 hearse | espectaculares piedras negras | bolling lasik | daniel lusk memphis tn | owls facial disk company | stage coach hotel pennsylvania | windows xp pro corporate vlk | neosporin acne scars | resveratrol antioxidant protector 40 mg | therese detemple | lawrenceville police station | time clocks tlx | ann landers love quotes | 4-wire probes | phun forum peachez | volker groos | bettina kienbaum | 1976 corvette dash pad | sarah mclachlan witness mp3 | alliance parts washers | steve largent highlight films | motorola vrm 600 modem | gid fasta | rolewski | motorman imports | nubbin guitar | walburga heimann | risen alleria | clk hp property management | cgiprox ss l for youtube | lake summerset ill | infant boke carrier | reggie bush expecting a child | susanne rosemann | wendover nv concerts | strict mistress spanking sandal | linksys wusb11 xp drivers | condominium mud island memphis | drywall lift and panel hoist | romantically yours font | samsung sgh-t329 user manual | c peter wagner theology exposed | top actrises | alto compadecida da o | massage prive salon thai | letters of recomendation and example | sexyy teenie | venturian | dying fetus fuck the weak | rxcom | cintra concesiones de infraestructuras d | inventory of jumpsuits elvis | wilkes engineering tunkhannock pa | home depot new braunsfels tx | phytotherapy prostatitis | playful alice mini skirt | walmart lube coupon | bozo and his rocket ship | buy alamos pinot noir 2006 | deodato love island | general motors long-block replacement engines | cosmic head gaskets | navcon gps | the man song shawn morr | caxton health acquisition fund llc | all pest exterminating richmond in | cardon in its solid form | valeri autism | chautaugua lake | kodak c613 camera reviews | g lenny pippin | linda samian | sunset rose chrysler | prostate massage perform | cannondale road warrior 500 ratings | dbt marcia linehan | star council in stephenville texas | kalhua chocolate fondue | echoes of darkness boards | kelly goff memphis | atf2 and jnk3 and km | elaboration of avian influenza antigen | arredo bar pasticceria gelateria | fixing leaking projector headlights | corian saguaro | house warmin | refrigerant programable charging metering machine | crockery pitcher | pdgf-bb molecular weight | gliss chair | multiplex raceway systems | merced motel 6 complaints | michael stevens rensselear | monroe county indiana specialty goods | antonio gie jewelry | norsman boat yard maimi | paul richter hunting lodge | duits familierecht artikel | lemont water pressure problem | solomon's temple collectible building | springfield il baseball teams | boogaard fight camp | coolsat loader program | beatrice fairfax about | crummles enamel english | tiendas ripley en peru | northup animal | non-toxic laquer thinner | himachi revision history | cdv games lula-3d | john cougar american fool album | discurso de pedro albizu campos | retail windsocks | 2-step fuel system cleaner | glencoe american journey | ford fairlane rims | annita dobson | jeep wrangler high beam wire | oscar theme cake decorations | 87 crx cold | gerda pfau | gay porn militar videos | listen audio your bangles zeus | t l phone transexuel | waushara county wi vacation rental | spring mill park-indiana | alpha enterprises vhs video | dublin football clubs na fianna | stockingpost | density of dtbp | 101st airborne camp eagle | pipc consulting | mls chilliwack | ballet relativity physics | frosh studios | jeff hooper real estate | scoresheet burnout | o'connors mens wear | vc andrews landry series | gregory grant dpm seattle | jean jacques kovacs horse racing | tsokkos beach hotel | bearshare5.2 downloads | boat headliner material | retail windsocks | prairie orphans band bluegrass | biologische medikamente psoriasis | maxxs 31 | manjushri wisdom study group | barberry hawks va | gummy bear demonstration | ambati flowers | former head of austrade | farmington polo grounds events | pierce a labia | x-file episode detour | home cast stb | michael nufer | stilh 020t chain saws | grandma canvas sandals | mohawh hardwood floors melbourne arkansas | hua hin gogo | willin music lowell | chela sandoval | three pronged approach adhd | bedrock burgers | quivira vineyards | ashlawn high school rugby | dogbite coloring page | blue flip flop tablewear | sexual predators fort wayne | tim zowada knives | van bulkhead partition | tina rei lein | maltese puppy gifs | m p m collectibles | werner dierdorf | dala salle university | satura ebay | ivory super linen ledger paper | typhoon skimmer reviews | noueau music | appleton wi parents without partners | lake bruin park | hotel de chevaliers | blueberries watertown ct | recorder court gwinnett county | firebird special order option 428 | cos lykos | italy preda report | lesbian deathbed | cheri oteri clip | supai hiking map | casio fx300 calculator | da duc giao nang so | den leader clipart | all-clad cop-r-chef | barbara j maloney psychotherapist | scott smith weir minerals | leah pearson yoga | replacing rtc battery compaq | markus larsson ski | chest pain and sugar cravings | adaptec 29160i manual | graco door bouncer | issaquah synthetic grass | name erika kraft | soy candles renton washington | donald overfield | redline dogsports | johns and sumner study color | connies exotic fish tropical bird | toyota in lakewood ny | monoalphabetic encrytion c | 8 10 cuttlefish bone | huslejen | rental homes near west yellowstone | request amphibious outfitters catalog | silesia grills | 3m window tinting new england | ming restaurant morristown nj | nes cruisin | backyard waterfall illinois | wheel chair quickie | akw kruemmel gmbh | waterparks in springfield il | history of surname ferries | samsung sense x1 | baffle box mattress topper | ikea dragby | martin maloney md pfizer | fenton cat trinket box | 1986 bigwheel 200 | prince tech softball hartford ct | gastroenterology dilators | sandlapper state | boat birdwatcher | seivers | spellcraft addon | sustainabilty programs | sourdough spoons | age of empires 2c | gaints ridge | mark ballas sabrina romance | heather altman realty | knitting fever dazzle | words to maledetta primavera | bme client are private | jim greever | bill flewelling | thomas the train pillowcase | angelica sin myfirstsexteacher | griswald society | bf1942 timer mod | lewellin | barbara allen quartet midi | t5 screwdriver torx | scrub pumice mesh toilet | anne bonney's money | 21 century sr-22 az | sundance spa's | blumental connecticut | jenny stathos | sheree harrison artist | setup cd for wet11 | martensen prison | shea butter soapmaking supplies | montifiore dental bronx newyork | bragg cell oem | where to buy reynolds handi-vac | beachfield | costa teguise aqua park | zoran perth | lynksys switch review | metcalfe slinger yorkshire | ohio ponderosa steakhouse | das kampf underground comics | columnar rocks in devils towers | tania adib | dr machlin | tanaya lodge ca | stautzenberger community college | top salery | allisson parks | donald troccola jr | harold e zeh texas | lunenfeld pronounced | a b c equine probiotics | cheats to battlestar galatica | grease spots on clean clothes | heather pa pittsburgh wysocki | miss or ms southern formality | dilemma-nelly mp3 | crystal creations toronto | ariba reference check | tracy porter closeouts | leisegang | penetcostal chorus with guitar chords | lindo resort playa del carmen | photos kickapoo stste park illinois | minda sellers | ugba in tenn | montaro marine | outpatient arteriogram | experian direct credit secure | roofracks for a xl-7 | nurses giving enemas to men | stoomschip | leelanau trading company | neal conyers staunton virginia | quilt label font | fairhope boosters | theme of guilt in macbeth | boondock saints stencil | mam lekkere kutje | mathis travel center | dudas restaurant in baltimore