Arkiv for January, 2008

22nd Jan 2008

Nej til øget overvågning generalforsamling i aften

 I aften er der generalforsamling for foreningen Nej til øget overvågning. Har du tid og lyst så kom forbi. Her er en indkaldelse fra foreningen:

Efter at vi måtte aflyse vores generalforsamling i november på grund af folketingsvalget er det nu atter tid til en generalforsamling. Generalforsamlingen vil som annonceret via foreningens facebookgruppe blive afholdt d. 22. januar kl. 19 hos VU. En dagsorden til mødet er vedhæftet denne mail og kan desuden rekvireres via foreningens facebookgruppe.

VU´s Adresse:

Venstres Ungdom
Nørre Voldgade 82, 4
1358 København K

Du kan finde foreningens facebookgruppe her: http://unicopenhagen.facebook.com/group.php?gid=12656480723&ref=mf

Jeg håber du har lyst til at komme, husk at sætte en kryds i kalenderen og at melde dig ind i facebookgruppen, hvor du bedre kan følge med i foreningen. Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

På foreningens vegne

Asser Gergersen

Nej Til Øget Overvågning

Dagsordenen er som følger

1. Åbningstale

2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse af budget til orientering
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (vælges blandt de individuelle medlemmer)
9. Valg af op til tre bestyrelsesmedlemmer (vælges blandt de kollektive medlemmer. Et kollektivt medlem kan kun have en repræsentant.)
10. Valg af revisorer
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Posted in Overvågning | Ingen kommentarer »

22nd Jan 2008

I wouldn’t steal…

De Grønne i Europa har startet en kampagne som nok skal gøre dem populære hos pladeselskaber og i filmbranchen. Alle har sikkert set det lille filmklip som fremkommer, når man vil se en DVD eller er i biografen, hvor filmbranchen sætter lighedstegn mellem at stjæle materielle goder og så det at kopiere ophavsretligt beskyttede informationsgoder (film, musik etc). Tankegangen bag filmbranchens film virker ret så tåbelig for der er altså væsentlige forskelle imellem de to slags goder. De håber vel på, at de ved at fortælle historien nok gange, kan overbevise folk om, at det er det samme. Jeg har da også mødt folk som er af den overbevisning, at det er det samme. Så må man til at forklare dem hvad forskellen er.

Man bryder dog stadig lovgivning når en sen nattetime henter ophavretsbeskyttede film ned over det nyeste hotte P2P-netværk (hvad er det for tiden, Bittorent?). Det er dog ophavsretslovgivningen og ikke noget du finder i straffeloven! Det er nok snart på tide at at se den lovgivning efter i sømmene. Og ikke kun ophavsretslovgivningen, men alt hvad der indebærer det man (desværre) kalder ‘intellektuel ejendom’. Spørgsmålet er dog præcis hvad der vil give mening af ændre?

Så De Grønne opfordrer til at fortsætte med at kopiere. En af Danmarks grønne (pun intended) MF’ere, Johanne Schmidt-Nielsen, har også fortalt, at hun kopierer ulovligt. Det burde få en til at tro, at det endnu engang er kampen mellem den åhh så onde kapitalisme (nu hedder det jo blot multinationale) og alle de undertrykte arbejdere. Det er i hvert fald sådan, at venstrefløjen vil fremstille sagen. Det her er dog langt fra en venstrefløjssag. Som jeg tidligere har været inde på i et andet indlæg er intellektuel ejendom kun noget i kraft af den beskyttelse som staten giver rettighedshaveren. Det er et monopol og det har selvfølgelig omkostninger. What to do, what to do?

Posted in Intellektuel Ejendom | 2 kommentarer »

20th Jan 2008

Ideernes magt

En af de blogs jeg følger med fra tid til anden er skrevet af den amerikanske professor Greg Mankiw. Han er især kendt for sine to lærebøger om henholdsvis makroøkonomi og økonomiske principper som bliver brugt på flere studier i Danmark. For nylig var der en henvisning på bloggen til denne artikel hos Foreign Policy. Artiklen er ganske interessant og viser hvad studerende og gymnasieelever lærer i Frankrig og Tyskland. Her et lille uddrag:

“The deep anti-market bias that French and Germans continue to teach challenges the conventional wisdom that it’s just a matter of time, thanks to the pressures of globalization, before much of the world agrees upon a supposedly “Western” model of free-market capitalism. Politicians in democracies cannot long fight the preferences of the majority of their constituents. So this bias will likely continue to circumscribe both European elections and policy outcomes. A likely alternative scenario may be that the changes wrought by globalization will awaken deeply held resentment against capitalism and, in many countries from Europe to Latin America, provide a fertile ground for populists and demagogues, a trend that is already manifesting itself in the sudden rise of many leftist movements today.”

Den indflydelse ideer har skal ikke underkendes. Derfor er det kun positivt, at vi har organisationer som CEPOS til at præge en til tider ganske rædselsfuld offentlig debat i Danmark.

Posted in Økonomi | Ingen kommentarer »

06th Jan 2008

Tilbage til andedammen

Jeg har ikke skrevet så meget til bloggen i et stykke tid og det er der flere grunde til. Først og fremmest har jeg, som så mange andre, jo fejret både jul og nytår med familie og venner, hvilket har begrænset mulighederne lidt. Der er dog også sket lidt andet. Jeg er vendt hjem fra mit udvekslingsophold på Wharton, University of Pennsylvania og skal igen læse på CBS - suk!

Min frivillige eksil i Philadelphia varede kun omkring 4 måneder - ikke så voldsom lang tid til store ændringer i lille Danmark. Alligevel er der dog sket lidt af hvert mens jeg var væk. Folketingsvalg, flere ungdomshusdemonstrationer, blokering af Nørrebro Bryghus o.s.v. o.s.v. Jeg gennemlever dog alligevel et mindre kulturchock!

Jeg har taget mig selv i at undskylde højlydt når jeg passerer forbi folk. Ofte reageres der ikke rigtigt på denne vel egentligt ret udanske skik. I USA tillagde jeg mig denne vane og jeg er ked af, at den ikke er så let at føre med sig hjem. Det samme gælder amerikanernes vane med at gå lige skridtet længere for at holde døren åben for folk. Det hænder også i Danmark, men langt fra i den grad som jeg oplevede det i USA. En ting som jeg dog alligevel godt kan undvære, er det typiske ‘how are you?’ man får slynget i hovedet når man f.eks. skal betale i butikker og supermarkeder. Der findes ikke ét rigtigt svar på det spørgsmål da spørgeren er ret så ligeglad. Lav dog blot ikke den fejl at forsøge at besvare det med en længere udredning om hvorfor du er lidt nede i dag. Denne automatiske ordveksling - som krævede meget stor tilvænding for mig - kommer jeg ikke til at savne foreløbig.

Nogen tid før jeg drog mod USA deltog jeg i Henrik Fogh Rasmussen’s og CEPOS’s arrangement og boglancering ‘Amerikanske Tilstande’. Udover et møde med vores allesammens yndlingssekt - Schiller Instituttet -og flere af mine bekendte fra CEPOS Universitet så blev der holdt et ganske interessant oplæg af Statministerens søn og Jacob ‘Amerikanske Billeder’ Holdt med efterfølgende debat. Selvom man ikke rigtig kunne sige, at nogen af dem løg så tror jeg heller ikke, at man kan sige, at ingen af dem fordrejede sandheden. Så vidt jeg husker angreb Jacob Holdt også hele forsamlingen gentagne gange på en ikke så heldig måde. Detaljerne fortaber sig, men han mente vidst, at alle tilstede var racister.

Min tid i USA, omend ganske kort, har dog givet mig et lille øjebliksbillede af samfundet. Bemærkelsesværdigt var det dog at være studerende på at af landets fineste universiteter, der så tilfældigvis lå placeret i et, historisk set i hvert fald, fattigste og kriminalitetsfyldte kvarterer. Mens jeg boede der skete der dog også to mord ganske få hundrede meter fra mit kollegie (begge gange da politiet stoppede personer der skød omkring sig). De studerende på universitetet - specielt dem på handelshøjskolen Wharton - er klart nogle de det mest ambitiøse mennesker jeg har mødt (og jeg har mødt ganske mange ambitiøse personer). Her var ingen tid eller plads til jantelov! Og så er der så meget andet. Alt for meget til at skrive om i et enkelt blogindlæg. Jeg forstår skam godt hvorfor de herrer Fogh Rasmussen og Holdt blev nødt til at kommunikere hjem til Danmark om deres oplevelser.

Posted in USA | Ingen kommentarer »

grupa LGBT