Arkiv for 'Overvågning'-kategorien

28th Feb 2008

Netneutralitet

En meget vigtig politisk kamp som desværre ikke nyder stor bevågenhed i Danmark er spørgsmålet om netneutralitet. Det har været debateret meget i det store udland, specielt i USA hvor der har været megen modstand mod indskrænkninger for internetbrugere. Desværre går det også den forkerte vej mange steder. Senest har Australien et stort projekt igang med et offentligt pornofilter der skal beskytte alle australierne mod porno. Det skriver newz.dk bl.a. om:

“Pornofiltreringen sker som et led i en 187 millioner dollars dyr kampagne mod porno, der blev sat i søen sidste år, efter pres fra Australiens kristne lobby. Formålet er at beskytte børn mod den nemme tilgængelighed af porno på nettet. Kritikere mener dog, at pengene til filteret hellere skulle bruges på at undervise om sikkerhed på nettet.”

En debattør linker til en ganske sjov video omkring porno og internet som er værd at se. Jeg har fundet en tekstet udgave af selv samme her. Jeg vil vende tilbage til debatten omkring og kampen for netneutralitet igen i et andet indlæg, men dette blev jeg bare nødt til at dele med folk.

Posted in Netneutralitet, Overvågning | 1 kommentar »

21st Feb 2008

IT-politisk forening

Jeg vil gerne reklamere for IT-politisk forening, der for nylig har produceret to reklamevideoer. En video omhandler foreningen og den anden omhandler deres privatlivs-CD, Polippix.
http://www.youtube.com/watch?v=VYjVV2qclqE (IT-pol generelt)
http://www.youtube.com/watch?v=gxj6A9gAJCM (Polippix intro)

Videoerne kan også hentes på
http://video.itpol.dk/

Jeg kan kun anbefale folk der sympatiserer med dem med at melde sig ind og dermed støtte dem økonomisk. Der er ganske mange engagerede personer i foreningen som har fået sat fokus på vigtige sager som overvågning, softwarepatenter og meget andet. Polippix blev også udgivet sammen med PROSA, IT-folkets fagforening og kan hentes gratis over nettet.

Posted in Intellektuel Ejendom, Overvågning | Ingen kommentarer »

22nd Jan 2008

Nej til øget overvågning generalforsamling i aften

 I aften er der generalforsamling for foreningen Nej til øget overvågning. Har du tid og lyst så kom forbi. Her er en indkaldelse fra foreningen:

Efter at vi måtte aflyse vores generalforsamling i november på grund af folketingsvalget er det nu atter tid til en generalforsamling. Generalforsamlingen vil som annonceret via foreningens facebookgruppe blive afholdt d. 22. januar kl. 19 hos VU. En dagsorden til mødet er vedhæftet denne mail og kan desuden rekvireres via foreningens facebookgruppe.

VU´s Adresse:

Venstres Ungdom
Nørre Voldgade 82, 4
1358 København K

Du kan finde foreningens facebookgruppe her: http://unicopenhagen.facebook.com/group.php?gid=12656480723&ref=mf

Jeg håber du har lyst til at komme, husk at sætte en kryds i kalenderen og at melde dig ind i facebookgruppen, hvor du bedre kan følge med i foreningen. Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

På foreningens vegne

Asser Gergersen

Nej Til Øget Overvågning

Dagsordenen er som følger

1. Åbningstale

2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse af budget til orientering
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (vælges blandt de individuelle medlemmer)
9. Valg af op til tre bestyrelsesmedlemmer (vælges blandt de kollektive medlemmer. Et kollektivt medlem kan kun have en repræsentant.)
10. Valg af revisorer
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Posted in Overvågning | Ingen kommentarer »

16th Nov 2007

Anders lytter med…

Nu da Asser Gregersen, Kultur-, ret- og etikordfører for Radikal Ungdom og skribent på Blå Stue, har travlt med eksamener på sit studie vil jeg tage mig tid til at vise folk hen til denne kampagne. Asser har været en af drivkræfterne bagved og jeg må indrømme, at den ser ganske udmærket ud. Jeg håber blot, at den får lov at blive her længere end Radikal Ungdoms sidste kampagne, der blev fjernet efter trusler om foderetten for brud på ophavsret m.v. Hvis du klikker på billedet kan du læse et længere indlæg omkring hvorfor overvågning er så skidt. Her er et kort uddrag:

Løsningen på terrorisme er ikke at opgive vores frihed eller vores retssikkerhed. Vi skal sikre at politiet har rimelige redskaber til at løse problemet uden at frygten styrer vores hånd. Samtidig skal vi gøre langt mere præventivt for at forhindre at terrorismen opstår. Vi skal skabe et Danmark og en verden baseret på tolerance, tillid, respekt og frihed. Vi skal værne om demokrati og holde fast i, at alle er uskyldige og har ret til et privatliv og respekt, ind til andet er bevist. Kun sådan kan vi besejre terrorismen.- Asser Gregersen (RU)

Engang i den snarlige fremtid vil foreningen Nej til øget overvågning, et VU og RU projekt, blive genopstartet. Der vil komme mere information på denne blog når vi når tættere på. Indtil da så kan jeg anbefale at læse mere på IT-Politisk Forenings hjemmeside. Det er bl.a. dem der stod bag ved Linuxdistributionen Polippix, der indeholder en masse forskellige anonymiserings- og krypteringsværktøjer, udover hvad man ellers vil forvente i en Linuxdistribution. Der findes også værktøjer til brug for Windowsbrugere.

Lad mig slutte af med at citere Benjamin Franklin. Jeg sidder selv i øjeblikket i Philadelphia på det universitet som han var med til at starte op. Han må vende sig i sin grav, hvis han så hvordan verden så ud nu…

Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety” - Benjamin Franklin, An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania (1759).

Posted in Radikal Ungdom, Overvågning | Ingen kommentarer »

08th Nov 2007

Overvågningsloven

IT-politisk forening arbejder videre med modstanden mod overvågningsloven. Det seneste påhit er at kalde den for det den reelt er. Et trick der måske kan få andre til at indse hvilken lovgivning vi har fået. Jeg ser frem til valget er overstået så foreningen ‘Nej til øget overvågning‘ kan komme på skinner igen. Jeg sidder jo desværre i USA så der bliver nok ikke meget jeg kan lave i starten, men så er det jo godt at der er mange andre gode kræfter i RU og VU derhjemme.

Posted in Overvågning, Valg, Blå Stue | Ingen kommentarer »

grupa LGBT