Arkiv for 'Gæsteindlæg'-kategorien

26th Oct 2007

Gæsteindlæg: Den Lille Mand og magten

Den Lille Mand. Manden på gulvet. Hr. Jensen. Barnet har mange navne, men det er en tilsnigelse at sige at det udelukkende er kært.

Den Lille Mand er ingen hr. hvem-som-helst – han er den mest betydelige faktor i dansk politik, og har beklædt den position i næsten seks år nu. Han er en nøjsom herre, men han vil også gerne se konkrete ting, konkrete forbedringer, konkret politik.

Det har været gavnligt for dansk politik at have Den Lille Mand i stuen. Få forstod ham fra starten, men langt de fleste har lært det hen ad vejen. Hans politik er blevet gennemført, hans behov er blevet lyttet til i udpræget grad. Han har fået den udlændingepolitik han ønskede, det reformtempo han kunne kapere og senest har han sat sig tungt på velfærdsdebatten.

Politikerne har haft godt af at lære af Den Lille Mand. Men nu er tiden kommet, hvor vi igen skal over gulvhøjde. Vi skal ikke bare sørge for kontante fordele, men også tænke på de store strukturer. Vi skal til at appellere til Den Store Mand igen, for han findes, også selvom han har været påfaldende stille.

Men hvem skal repræsentere Den Store Mand?

Dannelsen af Ny Alliance var på mange måder et stærkt udtryk for at Den Store Mand er på vej tilbage – og han kan få en ligeså betydelig rolle at spille som Den Lille Mand. Det er vel også sådan det skal være?

Men der er mange hindringer for at de tre stormandspartier kan maksimere deres indflydelse. De Radikale har på forhånd meldt sig til deres gamle fløj, ligeledes har de konservative, og tiden vil vise om Ny Alliance blot er et overgangsfænomen. Derudover er en RYK-konstellation ganske simpelt ønsketænkning.

Men så alligevel. Hvis Den Store Mand skal frem og have den plads i politikken han fortjener, så skal visionen være RYK. Vi har brug for Den Store Mand. For selv om Den Lille Mand kan have ret i mange ting, så negligerer han de ting, som ikke umiddelbart kan ses og røres.

Dansk politik kan lykkes, når magtbalancen mellem Den Lille og Den Store Mand er korrekt – og det er den, når stormandspartierne tænker ud af boksen, og får nydefineret opfattelsen af hvilke hvilke alliancer i Folketinget som egentlig tjener deres sag bedst.

Posted in Konservativt Folkeparti, Gæsteindlæg, Valg, Det Radikale Venstre, Ny Alliance | Ingen kommentarer »

04th Sep 2007

Gæsteindlæg: Det konservative skatteflop

Det må være svært at være Bendt Bendtsen i disse dage. Sværere end sædvanligt, for som leder af et parti med en lang og blodig tradition for at dolke hinanden i ryggen, kan man jo nok aldrig sove helt roligt om natten.

Konservative har igennem lang, lang tid ikke bare arbejdet for skattelettelser i toppen – de har krævet det. Nærmest ultimativt, selv om historien jo vil vide at man skal passe på med den slags. Det er derfor svært at tolke det som andet end endnu et kæmpe nederlag for juniorpartneren i regeringen. Baglandet i KU var dog heller ikke sen til at beklage sig – det manglede vel bare.

Som så ofte før var det Pia K., der satte en kæp i hjulet og sørgede for, at lettelser af topskatten ikke blev en del af skatteaftalen. Aftalen rummer i stedet en underlig målsætning om at antallet af topskatteydere skal fastfryses på 2007-niveau. Men det problematiske er jo, at alt for mange betaler topskat allerede! Det er pinligt, at en borgerlig regering ikke har modet til at ændre afgørende på et skattesystem, der i sin tid er udtænkt af en socialdemokratisk skatteminister.

Tidligere på dagen var Danske Banks skarpe cheføkonom Steen Bocian på tv, hvor han advarede om risikoen for mere sort arbejde som følge af, at grænsen for hvornår man betaler mellemskat og topskat for mange nu er den samme – en grænse, hvor man således i stedet for at betale 43 procent i skat kommer til at betale 63. Det er jo helt galt. Mellemskatten burde have været afskaffet og topskatten sænket, således at de fleste betaler lige over 40 procent, mens ingen betaler over 50 procent. Det kan finansieres uden det store tab for samfundsøkonomien (leg selv med satserne på letskatten.dk), og det er til at finde ud af. For som en daværende leder af et dansk midterparti engang sagde, skal det være til at regne skatten ud for den enkelte.

Det eneste positive ved mandagens aftale i Finansministeriet er, at beskæftigelsesfradraget øges. Men desværre heller ikke tilstrækkeligt.

Alt i alt er der altså ikke meget at råbe hurra for. Vi har brug for en regering med mere skattepolitisk mod!

Posted in Gæsteindlæg | Ingen kommentarer »

grupa LGBT